SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

        časť: TRETIA ČASŤ ŽIVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUHÝ ODDIEL DESAŤ PRIKÁZANÍ
  kapitola: DRUHÁ KAPITOLA „MILOVAŤ BUDEŠ SVOJHO BLÍŽNEHO AKO SEBA SAMÉHO“
    článok: 7. článok SIEDME PRIKÁZANIE
     odsek: 
odstavec: 
       téma: 

zobraziť celé7. článok SIEDME PRIKÁZANIE

„Nepokradneš!“ (Ex 20, 15; Dt 5, 19; Mt 19, 18).

2401 Siedme prikázanie zakazuje neprávom brať alebo si ponechať majetok blížneho a akýmkoľvek spôsobom spôsobovať blížnemu škodu na majetku. Prikazuje spravodlivosť a lásku pri spravovaní pozemských dobier a plodov ľudskej práce.(1807) Vzhľadom na spoločné dobro vyžaduje, aby sa rešpektovalo všeobecné určenie dobier a právo na súkromné vlastníctvo. Kresťanský život sa snaží zameriavať dobrá tohto sveta na Boha a na bratskú lásku.(952)

zobraziť celéI. Všeobecné určenie dobier a súkromné vlastníctvo

zobraziť celéII. Rešpektovanie ľudí a ich vlastníctva

zobraziť celéIII. Sociálne učenie Cirkvi

zobraziť celéIV. Ekonomická činnosť a sociálna spravodlivosť

zobraziť celéV. Spravodlivosť a solidarita medzi národmi

zobraziť celéVI. Láska k chudobným

zobraziť celéZhrnutie