SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

        časť: TRETIA ČASŤ ŽIVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUHÝ ODDIEL DESAŤ PRIKÁZANÍ
  kapitola: DRUHÁ KAPITOLA „MILOVAŤ BUDEŠ SVOJHO BLÍŽNEHO AKO SEBA SAMÉHO“
    článok: 6. článok ŠIESTE PRIKÁZANIE
     odsek: 
odstavec: 
       téma: 

zobraziť celé6. článok ŠIESTE PRIKÁZANIE

„Nescudzoložíš!“ (Ex 20, 14; Dt 5, 18). „Počuli ste, že bolo povedané: ,Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5, 27-28).

zobraziť celéI. „Muža a ženu ich stvoril...“

zobraziť celéII. Povolanie k čistote

zobraziť celéIII. Manželská láska

zobraziť celéIV. Previnenia proti dôstojnosti manželstva

zobraziť celéZhrnutie