SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

        časť: TRETIA ČASŤ ŽIVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRVÝ ODDIEL POVOLANIE ČLOVEKA: ŽIVOT V DUCHU
  kapitola: PRVÁ KAPITOLA DÔSTOJNOSŤ ĽUDSKEJ OSOBY
    článok: 
     odsek: 
odstavec: 
       téma: 

zobraziť celéPRVÁ KAPITOLA DÔSTOJNOSŤ ĽUDSKEJ OSOBY

1700 Dôstojnosť ľudskej osoby má pôvod v stvorení človeka(356) na Boží obraz a podobu (1. článok); uskutočňuje sa v jej povolaní k Božej blaženosti (2. článok). Je vlastnosťou človeka slobodne smerovať k tomuto zavŕšeniu (3. článok). Svojimi vedomými a dobrovoľnými činmi (4. článok) sa človek buď zameriava, alebo nezameriava na dobro prisľúbené Bohom a dosvedčované morálnym svedomím (5. článok). Ľudia budujú samých seba a vnútorne rastú: z celého svojho zmyslového a duchovného života utvárajú materiál svojho rastu (6. článok). S pomocou milosti rastú v čnosti (7. článok); vyhýbajú sa hriechu,(1439) a ak sa ho dopustili, odovzdávajú sa ako márnotratný syn do milosrdenstva nášho nebeského Otca (8. článok). Tak dosahujú dokonalosť v láske.

zobraziť celé1. článok ČLOVEK, BOŽÍ OBRAZ

zobraziť celé2. článok NAŠE POVOLANIE K BLAŽENOSTI

zobraziť celé3. článok SLOBODA ČLOVEKA

zobraziť celé4. článok MORÁLNOSŤ ĽUDSKÝCH ČINOV

zobraziť celé5. článok MORÁLNOSŤ VÁŠNÍ

zobraziť celé6. článok MORÁLNE SVEDOMIE

zobraziť celé7. článok ČNOSTI

zobraziť celé8. článok HRIECH