SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

        časť: TRETIA ČASŤ ŽIVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRVÝ ODDIEL POVOLANIE ČLOVEKA: ŽIVOT V DUCHU
  kapitola: 
    článok: 
     odsek: 
odstavec: 
       téma: 

zobraziť celéPRVÝ ODDIEL POVOLANIE ČLOVEKA: ŽIVOT V DUCHU

1699 Život v Duchu Svätom uskutočňuje povolanie človeka (prvá kapitola). Spočíva v láske k Bohu a v ľudskej solidarite (druhá kapitola). Je nám udelený nezaslúžene (z milosti) ako spása (tretia kapitola).

zobraziť celéPRVÁ KAPITOLA DÔSTOJNOSŤ ĽUDSKEJ OSOBY

zobraziť celéDRUHÁ KAPITOLA ĽUDSKÉ SPOLOČENSTVO

zobraziť celéTRETIA KAPITOLA BOŽIA SPÁSA: ZÁKON A MILOSŤ