SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

        časť: ÚVOD
     oddiel: 
  kapitola: 
    článok: 
     odsek: 
odstavec: 
       téma: 

zobraziť celéÚVOD

„Otče,… večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista“ (Jn 17, 3). Boh, náš Spasiteľ; „chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu“ (1 Tim 2, 3-4). „Niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“ (Sk 4, 12), iba meno Ježiš.

zobraziť celéI. Život človeka – poznať a milovať Boha

zobraziť celéII. Odovzdávanie viery – katechéza

zobraziť celéIII. Cieľ a adresáti Katechizmu

zobraziť celéIV. Štruktúra Katechizmu

zobraziť celéV. Praktické pokyny na používanie tohto Katechizmu

zobraziť celéVI. Nevyhnutné prispôsobenia