SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

        časť: DRUHÁ ČASŤ SLÁVENIE KRESŤANSKÉHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUHÝ ODDIEL SEDEM SVIATOSTÍ CIRKVI
  kapitola: DRUHÁ KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    článok: 4. článok SVIATOSŤ POKÁNIA A ZMIERENIA
     odsek: 
odstavec: 
       téma: 

zobraziť celé4. článok SVIATOSŤ POKÁNIA A ZMIERENIA

1422 „Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia,(980) dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.“

zobraziť celéI. Ako sa volá táto sviatosť?

zobraziť celéII. Prečo sviatosť zmierenia po krste?

zobraziť celéIII. Obrátenie pokrstených

zobraziť celéIV. Vnútorné pokánie

zobraziť celéV. Rozličné formy pokánia v kresťanskom živote

zobraziť celéVI. Sviatosť pokánia a zmierenia

zobraziť celéVII. Úkony kajúcnika

zobraziť celéVIII. Vysluhovateľ tejto sviatosti

zobraziť celéIX. Účinky sviatosti pokánia

zobraziť celéX. Odpustky

zobraziť celéXI. Slávenie sviatosti pokánia

zobraziť celéZhrnutie