SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC


zobraziť celéVII. Krstná milosť

1262 Rozličné účinky krstu(1234) sú naznačené viditeľnými prvkami sviatostného obradu. Ponorenie do vody pripomína symboliku smrti a očistenia, ale aj znovuzrodenia a obnovy. Dva hlavné účinky krstu sú teda očistenie od hriechov a znovuzrodenie (nové narodenie) v Duchu Svätom.

zobraziť celéNA ODPUSTENIE HRIECHOV…

zobraziť celé„NOVÉ STVORENIE“

zobraziť celéVČLENENÍ DO CIRKVI, KRISTOVHO TELA

zobraziť celéSVIATOSTNÉ PUTO JEDNOTY KRESŤANOV

zobraziť celéNEZMAZATEĽNÝ DUCHOVNÝ ZNAK