SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

        časť: DRUHÁ ČASŤ SLÁVENIE KRESŤANSKÉHO TAJOMSTVA
     oddiel: PRVÝ ODDIEL SVIATOSTNÁ EKONÓMIA
  kapitola: DRUHÁ KAPITOLA SVIATOSTNÉ SLÁVENIE VEĽKONOČNÉHO TAJOMSTVA
    článok: 
     odsek: 
odstavec: 
       téma: 

zobraziť celéDRUHÁ KAPITOLA SVIATOSTNÉ SLÁVENIE VEĽKONOČNÉHO TAJOMSTVA

1135 Katechéza o liturgii vyžaduje predovšetkým pochopenie sviatostnej ekonómie (prvá kapitola). V tomto svetle sa ukazuje novosť jej slávenia. Druhá kapitola sa teda bude zaoberať slávením sviatostí Cirkvi. Vysvetlí sa v nej, čo má v rozličných liturgických tradíciách slávenie siedmich sviatostí spoločné. O tom, čo je každej z nich vlastné, sa bude hovoriť neskôr. Táto základná katechéza o sviatostných sláveniach odpovie na prvé otázky, ktoré si veriaci v tomto ohľade kladú:
— Kto slávi?
— Ako sláviť?
— Kedy sláviť?
— Kde sláviť?

zobraziť celé1. článok SLÁVENIE LITURGIE CIRKVI

zobraziť celé2. článok LITURGICKÁ ROZMANITOSŤ A JEDNOTA TAJOMSTVA