SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC


ABRAHÁM – „OTEC VŠETKÝCH VERIACICH“

145 List Hebrejom vo veľkej chváloreči na vieru predkov osobitne zdôrazňuje Abrahámovu vieru:(59, 2570) „S vierou poslúchol Abrahám, keď bol povolaný, aby šiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo; išiel a ani nevedel, kam ide“ (Hebr 11,8). S vierou žil ako cudzinec a pútnik v Zasľúbenej zemi. Vierou Sára dostala schopnosť počať syna prisľúbenia.(489) A napokon Abrahám s vierou priniesol na obetu svojho jediného syna.

146 Takto Abrahám uskutočňuje definíciu viery,(1819) ako ju uvádza List Hebrejom: „Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme“ (Hebr 11,1). „Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť“ (Rim 4,3). Abrahám „posilnený“ touto „vierou“ (Rim 4,20) sa stal „otcom všetkých, čo veria“ (Rim 4,11.18).

147 Starý zákon je bohatý na svedectvá tejto viery. List Hebrejom chváli príkladnú vieru,(839) ktorou „si predkovia získali dobré svedectvo“ (Hebr 11,2.39). Ale „Boh prichystal pre nás niečo lepšie“ (Hebr 11,40): milosť uveriť v jeho Syna „Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery“ (Hebr 12,2).