SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI

Katechizmus.sk (Katechizmus katolíckej cirkvi) Vám ponúka možnosti vyhľadávania a to aj podľa tém, či životných situácií, prepojenie so svatepismo.sk, prehľadné čítanie, rýchle listovanie a obsah. A preto nech sa tento katechizmus stane pre Vás pomocou pri:

- prenášaní právd viery do konkrétneho života
- prehlbovaní viery
- hľadaní odpovedí v ťažkostiach
- ekumenickom dialógu
- hľadaní pravdy
- pastorácii a kňazskej službe
- katechéze a vyučovaní náboženstva

To Vám zo srdca prajeme (tím katechizmus.sk)
Pozrite si,
čo hovorí katechizmus
na tému:

PLODNOSŤ